Aktualności

31 lipca zakończył się nabór do konkursu na najlepszy przekład w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Nadesłano 45 tłumaczeń z języka fińskiego, 21 z hebrajskiego, 156 z hiszpańskiego i 34 z węgierskiego. Przekłady zostały skierowane do oceny jury, którego członkami byli Anna Klingofer-Szostakowska (hebrajski, STL), Sebastian Musielak (fiński, STL), Anna Sawicka (hiszpański, STL) oraz Teresa Worowska (węgierski).

Jury zdecydowało w następujący sposób rozdysponować pulę nagród finansowych:

pierwsza nagroda z języka hebrajskiego w wysokości 500 złotych brutto: Urszula Jachimczak

pierwsza nagroda z języka fińskiego w wysokości 300 złotych brutto: Wojciech Pietras

pierwsza nagroda z języka hiszpańskiego w wysokości 500 złotych brutto: Małgorzata Kafel

pierwsza nagroda z języka węgierskiego w wysokości 500 złotych brutto: Karolina Wywrot

druga nagroda z języka fińskiego w wysokości 200 złotych brutto: Anna Homanowska

Pulę nagród wskazaną w regulaminie rozdysponowano w całości.

Wyróżnienia książkowe otrzymują: Michalina Oziembłowska (węgierski), Alicja Malanowska (węgierski), Maria Rutkowska (hiszpański), Urszula Tchoń (hiszpański), Karolina Wojciechowska (fiński), Artur Bobotek (fiński), Matylda Matuszak (hebrajski), Agata Jaworska (hebrajski).