Aktualności


Publikujemy treść listu otwartego, który zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury razem z Sekcją Wydawnictw Niezależnych PIK, Unią Literacką, dwoma innymi wydawnictwami oraz prezeską Lubimy Czytać skierował do Ministerstwa Kultury w sprawie wyboru dyrekcji instytucji utworzonej z połączenia Instytutu Książki i Instytutu Literatury .

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani wydawcy i wydawczynie, autorzy i autorki oraz tłumacze i tłumaczki, apelujemy, by stanowisko dyrektorki bądź dyrektora instytucji, która powstanie z planowanego połączenia Instytutu Książki z Instytutem Literatury, zostało obsadzone, zgodnie z art. 16 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w wyniku konkursu – z zachowaniem transparentności jego procedury oraz kryteriów oceny poszczególnych kandydatów – w którym decydujące znaczenie będzie miał przedstawiony przez kandydatów i kandydatki całościowy plan przebudowy instytucji oraz długofalowy program jej działania.

Działalność Instytutu Książki na polu promocji polskiej literatury za granicą, jak również na polu krajowym, jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Większość statutowych działań Instytutu Książki służyła polskiemu rynkowi oraz przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności polskiej literatury za granicą. Dzisiaj, kiedy czytelnictwo niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, a sprzedaż książek ciągle spada, działalność instytucji, która jako jedna z nielicznych ma potencjał i środki do wspierania świata książki, jest szczególnie ważna. Transparentność procedury powołania jej władz przyczyni się do budowania wokół niej środowiskowego i społecznego zaufania.

Uważamy, że potrzebny jest głęboki namysł nad strukturą, misją i zadaniami instytucji mającej powstać z połączenia dwóch instytutów. Zależy nam, by tym kluczowym podmiotem działającym na rzecz książek i czytelnictwa kierowały osoby, które będą miały odpowiednie przygotowanie i pomysł na jego długofalowe funkcjonowanie.

Jako ludzie książki od lat aktywnie działający na tym rynku oraz w polu literackim, którym zależy na istnieniu dobrze zarządzanej instytucji służącej nam wszystkim, oferujemy swoje doświadczenie i wiedzę oraz deklarujemy chęć współpracy w procesie opiniowania kandydatur do jej kierownictwa.

Zgodnie z zapisami par. 15 i 16 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej głos środowiska nie powinien być pominięty, o co niniejszym apelujemy.

Sekcja Wydawców Niezależnych Polskiej Izby Książki:

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

słowo/obraz terytoria

Wydawnictwo Części Proste

Wydawnictwo Dowody

Wydawnictwo Drzazgi

Wydawnictwo Dziwny Pomysł

Wydawnictwo EZOP/Wyszukane

Wydawnictwo Filtry

Wydawnictwo JanKa

Wydawnictwo Karakter

Wydawnictwo Marpress

Wydawnictwo Nisza

Wydawnictwo Ossolineum

Wydawnictwo Pauza

Wydawnictwo Tajfuny

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Stowarzyszenie Unia Literacka

Izabela Sadowska, prezeska zarządu lubimyczytać.pl

Wydawnictwo Widnokrąg

Wydawnictwo Dwie Siostry