Aktualności

Ukazało się podsumowanie pierwszego Kongresu Książki, który z inicjatywy Krakowskiego Biura Festiwalowego odbył się w październiku 2020 roku podczas Conrad Festival. Było to pierwsze od lat spotkanie różnych uczestników rynku wydawniczego, którego celem było zainicjowanie dyskusji o standardach i dobrych praktykach w branży.

W kongresie wzięło również udział Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Przedstawicielki i przedstawiciele STL uczestniczyli w dyskusji z wydawczyniami zatytułowanej „Z czego żyje tłumacz(ka)?”, której podsumowanie można przeczytać na stronach 23-26 opracowania. Uważamy, że był to ważny pierwszy krok w rozmowie o poprawie warunków naszej pracy, a wnioski posłużą za punkt wyjścia do dalszych wspólnych prac.

Zachęcamy do zapoznania się także z całością podsumowania, a w szczególności z otwierającą je kartą dobrych praktyk, czyli zbiorem głównych wniosków i postulatów, które pojawiły się podczas poszczególnych okrągłych stołów. My również w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury chcemy w oparciu o te jedenaście punktów budować razem z wydawcami zdrowszy rynek książki. Materiały do TU