Aktualności

Szwajcarski kanton Wallis/Valais i Komisja LiteraturPro ogłaszają nabór na rezydencje literackie dla tłumaczek i tłumaczy literackich na okresy od 1 października do 31 grudnia 2024, od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 oraz od 1 października do 31 grudnia 2025. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br.


Oferta skierowana jest do zawodowych tłumaczy/tłumaczek pracujących nad utworami autorów pochodzących z regionu alpejskiego albo tłumaczących dzieło poświęcone tematyce alpejskiej.

Aplikować można za pośrednictwem portalu www.vs-myculture.ch:

w języku niemieckim:
www.vs-myculture.ch -> neues Gesuch erstellen -> Ausschreibungen -> Literatur / Übersetzungsatelier Raron

albo w języku francuskim:
www.vs-myculture.ch -> créer une nouvelle demande -> mise au concours -> Littérature / Atelier de traduction Rarogne

Rozpatrywane będą jedynie te wnioski, które zostaną nadesłane poprzez platformę online.

Wymagane dokumenty:

·     list motywacyjny

·     krótkie CV z listą przekładów,

·     opis przekładanego utworu oraz całego projektu,

·     krótka prezentacja wydawnictwa,

·     kopia podpisanej umowy na przekład zawartej pomiędzy wydawnictwem i osobą tłumaczącą,

·     próbka/fragment przekładu wraz z wersją oryginalną (ok. 3 stron). 

 Stypendyści i stypendystki zostaną wybrani przez Komisję LiteraturPro. 

Więcej informacji w języku niemieckim: TUTAJ 

Więcej informacji w języku francuskim: TUTAJ.