Aktualności

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PRZEKŁADÓW TEATRALNYCH EURODRAM 2020-2021

EURODRAM jest europejską siecią, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych – w oryginale i w tłumaczeniu.
W tym roku sieć przyjmuje przekłady sztuk teatralnych na język polski.

Przekłady mogą zgłaszać tłumacze, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy i agenci teatralni.

Spośród nadesłanych tekstów polski komitet EURODRAM wybierze trzy utwory, które będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród specjalistów i ludzi teatru z sieci EURODRAM i poza nią. Termin nadsyłania tekstów upływa 31.01.2021 r.

Więcej informacji i zasady udziału: