Aktualności

Od 2010 roku Nagroda i Festiwal Europejski Poeta Wolności stanowią dla Miasta Gdańska i Instytutu Kultury Miejskiej wyjątkową okazję do promocji europejskiej poezji. Dzięki temu w polskim obiegu literackim znalazły się tomy twórców z 46 europejskich krajów. 14 lipca rozpoczął się pierwszy otwarty nabór do kolejnej edycji Nagrody. Jej laureaci otrzymają 100 000 zł (poeci) oraz 20 000 zł (tłumacze).

Wraz z nowym cyklem zmodyfikowane zostały zasady konkursu. Dotąd podstawowym kryterium zgłaszania poetów i poetek był kraj ich pochodzenia, obecnie zaś obowiązywać będzie kryterium języka. Ta zmiana wynika ze świadomości, że twórców znacznie bardziej definiuje język, w  którym tworzą niż miejsce zamieszkania czy obywatelstwo.

Zgłoszenia poetów i poetek tworzących w językach obcych mogą przesyłać tłumacze i tłumaczki literatury specjalizujący się w danym języku, natomiast zgłoszeń polskich twórców mogą dokonywać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję. W nowym cyklu Nagrody Europejski Poeta Wolności możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów.

W 2020 roku (zgłoszenia do Nagrody, która zostanie przyznana w 2022 roku) rozpatrywane będą utwory poetów i poetek piszących w następujących językach (a także wszystkich ich istniejących formach i dialektach): albańskim, czeskim, estońskim, niemieckim oraz górno- i dolno-łużyckim, polskim oraz kaszubskim, norweskim oraz w językach saamskich (lapońskich) i języku kweńskim, słoweńskim i ukraińskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: info@europejskipoetawolnosci.pl oraz pisemnie pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku wiosną 2022 roku.

Jury Nagrody: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk. Sekretarzem Nagrody jest Andrzej Jagodziński.