Aktualności

Nasze stowarzyszenia powołane zostały, żeby dbać o sprawy zawodowe ludzi książki: autorek i autorów prozy, poezji, dramatów, tłumaczeń. Ich członkami są osoby o najrozmaitszych poglądach, od prawicy do lewicy, mające różne opinie w kwestiach politycznych i społecznych, a także różne tożsamości, jeśli chodzi o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie czy narodowość. W tych kwestiach jako stowarzyszenia zachowujemy neutralność i, niezależnie od różnic, umiemy się nawzajem szanować, zachowywać wzajemną sympatię oraz wspólnie działać na rzecz środowiska literackiego.

Do naszych celów należy jednak również pielęgnowanie i chronienie takich zdobyczy demokracji jak wolność wypowiedzi – w niektórych wypadkach poprzez podkreślenie jej granic. Jako ludzie pióra wiemy zaś, jaką siłę mają słowa. Neutralność kończy się więc, kiedy członkowie którejś z wymienionych wyżej grup są atakowani, padają ofiarą nagonki, kiedy ktokolwiek, w tym politycy czy władze państwowe, kwestionuje ich prawa człowieka. Jesteśmy przeciwni używaniu sformułowań krzywdzących i odczłowieczających wobec ludzi ze względu na jakkolwiek pojmowaną tożsamość.

Wyrażamy stanowczy protest wobec kampanii nienawiści wymierzonej w osoby LGBT i zapewniamy wszystkie osoby LGBT, w szczególności te należące do naszych stowarzyszeń: stoimy za Wami murem!

Zarząd Stowarzyszenia Unia Literacka
Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
Anna Nasiłowska, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich