Aktualności

Od 1 czerwca otwarty można składać wnioski w II naborze do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Program skierowany jest do wrocławskich pisarzy i pisarek oraz tłumaczek i tłumaczy, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach gromadzących autorów, w tym w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury.

O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najbardziej dotkliwy sposób (np. twórcy niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wnioski należy składać do 15 czerwca. Tłumacze i tłumaczki powinni załączyć do nich próbkę przekładu wraz z tekstem oryginału oraz zgodą autora na wykorzystanie fragmentu dzieła.

Więcej informacji: https://strefakultury.pl/news/wroclawski-program-wydawniczy-rusza-nabor-dla-autorow/?fbclid=IwAR0f4S_IqH624VcW-Hx7lP78K13nqF8wM13DiFZukHH2-GBkR9QWemKR2y8