Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z tłumaczką Agnieszką Lubomirą Piotrowską, które poprowadzi Maciej Stroiński. Bohaterką spotkania będzie mająca zostać opublikowana w grudniu 2022 roku przez Wydawnictwo Officyna książka „Jednoaktówki” Antona Czechowa.


Anton Czechow, jako dramatopisarz pozostawił po sobie 8 wieloaktowych dramatów, 10 jednoaktówek i 1 sztukę niedokończoną. Po dużym sukcesie antologii „Dramaty” Antona Czechowa, wydanej w grudniu 2019 w wyd. Officyna (w ciągu 2 miesięcy sprzedał się cały nakład i dodruk), świetnych recenzjach, zainteresowaniu reżyserów wystawieniem, dzięki czemu można śmiało powiedzieć o renesansie Czechowa na polskich scenach, wydawnictwo postanowiło przygotować drugi tom zawierający jednoaktówki uzupełnione ich wariantami. Autor długo pracował nad każdą ze swoich sztuk, wprowadzał wiele zmian na etapie prób, na etapie przygotowań do druku. Skreślał, dopisywał, przesuwał fragmenty tekstu. W teksty sztuk ingerowała również cenzura. Dzięki temu w archiwach pozostało bardzo wiele materiałów, które unaoczniają proces budowania postaci przez Czechowa, dopisują im prehistorię, rozbudowują psychologię. Ten niezwykle bogaty materiał literacki został opublikowany w rosyjskim pełnym wydaniu dzieł wszystkich Czechowa, dostępny jest również na rynku anglojęzycznym. Niestety zupełnie nieznany polskim twórcom teatralnym, czytelnikom i widzom.
Zauważalna jest odrębność sztuk jednoaktowych. Niektóre z nich (jak nigdy wcześniej nie tłumaczona na język polski „Tatiana Riepina”) są zaskakująco nowoczesne w formie i języku. Wiele z nich Czechow w podtytule nazywał „małymi komediami”, „żartami scenicznymi”, „wodewilami”. To one karmiły pisarza i jego rodzinę. Były bardzo szeroko wystawiane w całej Rosji, przynosząc swojemu autorowi zarówno zysk materialny, jak i szeroki rozgłos. Stosował w nich technikę „poetyki absurdu”, przede wszystkim naruszenie związku przyczynowego i połączenie pojęć i wyobrażeń, które należą do zupełnie różnych sfer semantycznych. Autor tworzył w ten sposób pełne napięć pole fabularne, w którym rozwijają się dialogi prowokujące z reguły nieoczekiwane i paradoksalne działania i postępowanie. Pod tym względem Czechow znalazł wiele dla siebie w twórczym dziedzictwie Nikołaja Gogola, tworzącego swoje dzieła na bazie absurdalnych sytuacji, co skłoniło go do pionierskich poszukiwań odpowiednich środków artystycznych.Agnieszka Lubomira Piotrowska – tłumaczka literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, znawczyni teatru i kultury rosyjskiej, kuratorka projektów teatralnych w Polsce i Rosji. Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (m.in. Antona Czechowa, Nikołaja Gogola) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, Pawła Priażko, Klima i in.).
Pracowała na filologii rosyjskiej UMCS, jako redaktorka w miesięczniku „Literatura na Świecie”, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy w Olsztynie (w latach 2006-2008), jurorowała w konkursach dramaturgicznych w Jekaterynburgu, Mińsku i Permie, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Kuratorka „części wschodniej” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje” w Lublinie; kuratorka Festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny Teatr, Dramat i Performans z Rosji” w Warszawie; autorka idei i kuratorka Festiwalu Kolady w Warszawie.
Była jurorką na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kolyada Plays w Jekaterynburgu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatru i Filmu TEXTURE w Permie oraz Rosyjskiej Nagrody Literackiej NOS. Członkini kapituły Międzynarodowej Nagrody Dramaturgicznej Aurora w Bydgoszczy. Członkini Komisji Rewizyjnej ZAiKS.
Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Likhachev Foundation.
Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”.

Wstęp wolny