Aktualności


Przekładaniec. A Journal of Translation Studies zaprasza do nadsyłania tekstów poświęconych różnym aspektom przemocy w przekładzie do numeru pod tytułem „Przekład i przemoc” pod redakcją Magdy Heydel. Artykuły mogą odwoływać się do różnorodnych kontekstów i perspektyw metodologicznych, zarówno teoretyczne, jak i analityczne. Jak pojmować przemoc w przekładzie? Jak badać przekład w kontekście przemocy? Jak rozumieć jej skutki dla praktyki przekładowej? Jakie są potencjalne źródła materiałów badawczych? Jakie są językowe i stylistyczne sygnały przemocy w przekładzie? Jak opisywać przemoc w przekładzie literackim? Jak łączyć przemoc w przekładzie z szerszymi zjawiskami społecznymi i politycznymi? Jak badać wpływ przemocy na życie i prace tłumaczy?

Szczegóły: https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/

Email: przekladaniec@uj.edu.pl

Termin nadsyłania abstraktów: 31 marca 2022

Wstępna decyzja redakcji: 15 kwietnia 2022

Termin nadsyłania artykułów: 15 sierpnia 2022