Aktualności

Centrum Badań Przekładoznawczych zaprasza na spotkanie wokół książki prof. Sherry Simon z Uniwersytetu Concordia w Montrealu, Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci.
Praca ta stanowi inspirującą analiza przestrzeni miejskiej z perspektywy koegzystencji języków oraz przekładu jako praktyki społecznej, kulturowej i literackiej. Polska wersja książki powstała w ramach prowadzonego w Centrum Badań Przekładoznawczych seminarium tłumaczeniowego, a ukazała się w serii Translatio w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na spotkanie zapraszamy w czwartek, 11 marca o godzinie 17.00
na Facebooku oraz YouTubie. Dyskusję z tłumaczkami – Justyną Arabską, Magdaleną Brodacką, Melanią Chotyńską, Magdą Heydel, Agatą Skrzypek i Martyną Szczepaniak – poprowadzi prof. Agata Hołobut, a w trakcie spotkania odtworzone zostanie nagranie rozmowy z prof. Sherry Simon.