Aktualności

15 stycznia br. aresztowano białoruską tłumaczkę Wolhę Kałacką. Grozi jej kara do trzech lat więzienia, jeśli władza postawi jej zarzuty z artykułu 342. białoruskiego kodeksu karnego, czyli z tytułu organizowania i przygotowania działań rażąco naruszających porządek publiczny lub też aktywne uczestnictwo w takich działaniach.

Wolha Kałacka (Вольга Калацкая) jest absolwentką Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, wykładowczynią uniwersytecką, translatolożką i tłumaczką książek Margaret Atwood, Virginii Woolf, Timothy’ego Snydera, Tennessee Williamsa, Arthura Goldena, Williama Goldinga, Paula Austera, a także wielu filmów i animacji.

Natychmiastowego uwolnienia Kałackiej domagają się Margaret Atwood i PEN America oraz inne organizacje zrzeszające tłumaczy. Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury z niepokojem i trwogą od sierpnia 2020 r. uważnie śledzi sytuację na Białorusi i dołącza się do apelu o uwolnienie Wolhi Kałackiej oraz wszystkich aresztowanych za udział w pokojowych demonstracjach.