Aktualności

Cepell Centro per il Libro e la Lettura and Biblioteche di Roma oferuje 22 stypendiów rezydencyjnych (15 dla europejskich tłumaczy literackich z języka włoskiego oraz 7 dla tłumaczy języka włoskiego spoza Europy) w Casa delle traduzioni w Rzymie, wspaniałym miejscu do pracy i pobytu.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it do 5 lipca do godziny 12.00.