Aktualności

Jeszcze do 15 kwietnia 2024 roku można ubiegać się o stypendium rezydencyjne w zamku Wiepersdorf na rok 2025.

Fundacja Kultury Zamek Wiepersdorf (Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf) ogłosiła konkurs na stypendia rezydencyjne w zamku Wiepersdorf (Brandenburgia/ Fläming, Niemcy). O pobyt mogą ubiegać się zarówno niemieccy jak i zagraniczni twórcy oraz naukowcy działający w takich obszarach jak:

• literatura (m.in. liryka, proza, dramat, esej, scenariusz, krytyka, przekład)
• nauka / epoka romantyzmu (nauki humanistyczne i społeczne)
• nauka /kwestie niemiecko-niemieckie (nauki humanistyczne i społeczne)
• sztuki piękne (m.in. malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka medialna i fotografia)
• kompozytorstwo (m.in. sound design, instalacje dźwiękowe, performans dźwiękowy, dyrygentura)

Kandydaci powinni posiadać pełne wykształcenie artystyczne lub naukowe, pracować nad doktoratem albo wyróżniać się publikacjami względnie wieloletnim dorobkiem artystycznym lub naukowym i powinni być w stanie poprzeć swoje kwalifikacje próbkami prac.
W przypadku kandydatów zagranicznych warunkiem koniecznym jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym jest bardzo pomocna podczas pobytu. Ważnym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium jest jakość dotychczasowej działalności twórczej względnie naukowej oraz plan pracy na okres pobytu w zamku Wiepersdorf.

Zamek Wiepersdorf, fot. Recursos Culturales

Stypendium rezydencyjne trwa trzy miesiące i jest przyznawane na czas marzec-maj, czerwiec-sierpień i wrzesień-listopad. Oprócz darmowego zakwaterowania i wyżywienia w zamku Wiepersdorf stypendyści otrzymują miesięcznie 1200 Euro oraz jednorazową dotację na koszty materiałowe wysokości 480 Euro. W przypadku skróconego pobytu dotacja ta jest redukowana o 160 Euro/miesiąc.

Zarówno twórcy jak i naukowcy mogą ubiegać się o stypendia indywidualne lub o stypendia tandemowe. W przypadku stypendium indywidualnego twórcy i naukowcy pracują nad projektami sami. Natomiast w przypadku pobytów tandemowych mogą oni wskazać jedną lub maximum dwie osoby, z którymi chcieliby pracować nad wspólnymi projektami artystycznymi.

Więcej szczegółów na temat kryteriów przyznawania stypendium, warunków pobytu oraz formularz aplikacyjny w języku niemieckim: TUTAJ.

Informacje i formularz aplikacyjny w języku angielskim: TUTAJ.