Aktualności

18.11.2021

Stypendium Celana

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) w Wiedniu ogłasza kolejną edycję stypendium dla tłumaczy i tłumaczek im. Paula Celana.

IWM wspiera tłumaczenie znaczących dzieł z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i kulturoznawstwa z języków Europy Wschodniej na języki zachodnie, w odwrotnym kierunku lub z języka wschodniego na inny język wschodni. W szczególności dotyczy to kluczowych dzieł autorów z Europy Wschodniej i/lub dzieła badaczek. Nie będą przyjmowane wnioski dotyczące tłumaczenia literatury pięknej i poezji.

Stypendium obejmuje 3-miesięczny pobyt w Wiedniu między wrześniem 2022 r. a czerwcem 2023 r. oraz kwotę 2800 euro na pokrycie kosztów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2022. Szczegóły na stronie: https://www.iwm.at/program/paul-celan-fellowship-for-translators