Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
reprezentuje interesy tłumaczy w Polsce

Irena Makarewicz (zob. profil) – z wykształcenia enolożka i filozofka, z zawodu tłumaczka z języka węgierskiego, znawczyni i promotorka twórczości Sándora Máraiego, którym zainteresowała się, gdy jeszcze nie był on dobrze znany nawet na Węgrzech. Przybliża polskiej publiczności również utwory innych klasyków węgierskich, poprzez swoje przekłady oraz cierpliwe przekonywanie wydawców, że warto wydawać literaturę „bratanków”.

Czytaj więcej  
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR UŁ
Źródło: Uniwersytet Łódzki

Książka „Łódź Ulissesa” autorstwa wybitnego tłumacza i honorowego członka STL, Macieja Świerkockiego (zobacz profil) została ogłoszona najlepszą pracą z zakresu nauk humanistycznych w Polsce w VIII edycji Konkursu im. I Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Czytaj więcej  

Kapituła w składzie Justyna Czechowska (STL), Jacek Dehnel (SUL), Katarzyna Leszczyńska i Paweł Piszczatowski (Tropinka) przyznała marcowe pobyty rezydencyjne w Puszczy Białowieskiej następującym osobom:

Marta Jordan (STL) – tydzień w Mansardzie

Dwa tygodnie w Uroczysku Hruszki:

Jakub Jedliński (STL)

Adrian Sinkowski (SUL) 

Viktar Siamaska (Białoruś)

Natalia Belczenko (Ukraina)

Larysa Andrijewska (Ukraina)

Dodatkowo postanowiliśmy zaprosić do Uroczyska Hruszki dwóch twórców z Ukrainy Dmytro Ternowyja i Rościsława Kuzyka. 

Więcej informacji o miejscu na stronie www.tropinka.org.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do nadsyłania zgłoszeń do udziału w egzaminie dla kandydatów na tłumaczy języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzanym przez Sekretariat ONZ (Department for General Assembly and Conference Management).

Celem egzaminu jest uzupełnienie centralnego rejestru tłumaczy języka angielskiego zatrudnianych w ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Nairobi i Wiedniu. Początkowy poziom zatrudnienia to P2 – P3.

Zgłoszenia do egzaminu należy składać do dnia 14 lutego 2023 r. na: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Egzamin zaplanowany jest na 24 kwietnia 2023 r.

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję egzaminacyjną ONZ. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na egzamin kandydatów o najwyższych kwalifikacjach. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji komisji egzaminacyjnej w sprawie ich zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o egzaminie oraz platformę zgłoszeniową znajdą Państwo na portalu UN Careers: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Nasze projekty