Aktualności

3 lutego o godz. 16 odbędzie się webinarium zorganizowane przez grupę roboczą ds. praw autorskich CEATL (Europejską Radę Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury), w której pracach uczestniczy też Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Webinarium będzie poświęcone sytuacji prawnej tłumaczy i tłumaczek literackich w Europie i jest związane z publikacją raportu z badania CEATL:

https://www.ceatl.eu/survey-results (wersja angielska)
https://www.ceatl.eu/fr/resultats-denquete (wersja francuska)

Po prezentacji kontekstu i najważniejszych wyników ankiety dotyczącej umów, wynagrodzeń, przejrzystości oraz praw osobistych, znaczna część webinarium poświęcona zostanie odpowiedziom na pytania oraz omówieniu sposobów jak najpełniejszego wykorzystania tych wyników w walce o nasze interesy w skali krajowej i europejskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do porównania sytuacji tłumaczy i tłumaczek literatury w różnych krajach Europy. Webinarium będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, również dla osób niezrzeszonych.

Na około 2 tygodnie przez wydarzeniem udostępnimy formularz rejestracyjny. Tymczasem zachęcamy do zachowania sobie miejsca w kalendarzu!