Aktualności

Ruszył nabór do 11. edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W nadchodzącym roku 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2022 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub od 1 września do 30 listopada 2022 (Standardowa Edycja Jesienna). Program ma wspierać pracę i mobilność Rezydentów Literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,125 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,250 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna), a także wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów oraz nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Nabór do programu jest prowadzony od 1 do 30 listopada 2021 roku.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Willi Decjusza.

Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Operatorem Programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Program Wyszehradzkich Rezydencji Literackich odbywa się przy współpracy z Institut umeni w Pradze (CZ), Literarné informačné centrum w Bratysławie (SK), Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie (HU).