Aktualności

Już 12 lipca, po 11.40 w TOK FM w programie Marty Perchuć-Burzyńskiej „Kultura Osobista” będzie można posłuchać rozmowy z Agatą Ostrowską (zobacz profil STL) o „Strefie mroku” Nony Fernández, „Przemieszczeniu” Margaryty Jakowenko i działalności wydawniczej Art Rage. Rozmowę poprowadzi Filip Kekusz.