Aktualności

20 czerwca br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (DSM), której część ma ogromne znaczenie dla praw twórców i twórczyń literatury, w tym dla tłumaczy (najważniejsze założenia opisywaliśmy w 2019 roku, kiedy dyrektywę przyjął Parlament Europejski). Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych, które zakończyły się 20 lipca br. 

W ramach tych konsultacji 19 lipca br. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przesłało do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię o projekcie, przygotowaną przy wsparciu dr Katarzyny Jasińskiej i dr Igi Bałos, którą prezentujemy poniżej: