Aktualności

Wszystkie osoby tłumaczące literaturę dziecięcą i młodzieżową zachęcamy do wypełnienia ogólnoeuropejskiej ankiety CEATL pt. „Translating for children and young people: interventions and boundaries”. Czas na jej wypełnienie został przedłużony o kolejne 10 dni. Gorąco zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.

Link: https://forms.gle/rJHbjuLRaAV8GFiS7