Aktualności

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 są skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury (w tym tłumaczy), sztuk performatywnych, muzyki oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i z zagranicy – i polegają na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

W ramach dwóch pierwszych edycji AiR Goyki 3 w 2021 roku, zapraszamy do udziału twórców z dziedziny literatury i sztuk wizualnych.

W AiR Goyki 3 interesuje nas proces twórczy i dialog z artystami. Kieruje nami krytyczna refleksja nad współczesnym światem i społeczeństwem. Nie określamy rezultatu końcowego, nie narzucamy tematu. Wspieramy działania przemyślane, projekty skupione na researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, tj. miasto Sopot oraz przestrzeń Art Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem. Poprzez zapraszanie na rezydencje twórców z pogranicza różnych dziedzin mamy nadzieję na sieciowanie środowisk współpracy i rezultatów w postaci multidyscyplinarnych projektów.

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:

– pracownię w siedzibie Art Inkubatora; pierwszy termin rezydencji odbędzie się pomiędzy stałą, a tymczasową siedzibą

– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej

– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta

– zakwaterowanie w Sopocie dla rezydentów na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec

– pokrycie kosztów realizacji projektów dwójki rezydentów do kwoty 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad;

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy na AiR Goyki 3 – do pobrania tutaj
  2. Prezentację projektu, który będzie realizowany w trakcie rezydencji artystycznej w Sopocie – opis o objętości do 500 wyrazów, nie więcej niż 1 strona A4.
  3. Portfolio wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem technicznym – maksymalna wielkość pliku 2MB, obowiązkowy format PDF.
  4. CV z najważniejszymi projektami oraz nagrodami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.11.2020, 12.00 CET

Kontakt: air@goyki3.pl

Czas trwania rezydencji to dwa miesiące. W tym czasie rezydenci zobowiązani są do pobytu i realizowania działalności artystycznej w Sopocie.

Osoby, którym przyznano rezydencję artystyczną będą zobowiązane do zorganizowania minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności, nawiązującego do ich twórczości artystycznej. Pełen regulamin dostępny tutaj