Aktualności

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji członkiń i członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury podczas specjalnej wirtualnej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 22–25 października 2020.

Wśród prezentacji przygotowanych przez STL znajdą się te przeznaczone dla wydawców i agencji literackich oraz dla szerszej publiczności.

Agnese Pudlis opowie, dlaczego warto wydawać klasyczną literaturę dawną. Jak szukać pomysłów na wydanie takich książek? Jak zachęcać do nich czytelników? Jak wreszcie – za pomocą dobrze dobranej poetyki przekładu – adaptować literaturę dawną do potrzeb (ale także możliwości) współczesnych czytelników?

Temat prelekcji: Bestselery bez praw autorskich – czyli warto wydawać klasyczną literaturę dawną! Termin: 23.10 (piątek) 14:30–15:30.

Anna Michalczuk-Podlecki opowie o tym, co dotychczas ukazało się u nas z literatury estońskiej (i dlaczego tak mało) oraz przedstawi książki, na które warto nastawić kompas. W prezentacji znajdą się także praktyczne porady dla agencji i wydawnictw: jak i gdzie szukać interesujących estońskich tytułów, o jakie granty można się starać, na co warto zwrócić uwagę.

Temat prelekcji: Kierunek – Estonia! Termin: 23.10 (piątek) 18:30–19:30.

Dr hab. Joanna Bocheńska i Mehmet Dicle spotkają się z czytelnikami zainteresowanymi literaturą kurdyjską. Prelekcja będzie dotyczyła książki „Gorączka” Mehmeta Dicle, pierwszego przekładu współczesnej prozy kurdyjskiej wydanego w Polsce. Podczas spotkania będzie można porozmawiać z twórcami oryginału i przekładu, a także posłuchać o wyzwaniach związanych z tłumaczeniem i wydaniem kurdyjskiej prozy w języku polskim.

Temat prelekcji: „Gorączka” Mehmeta Dicle – pierwszy przekład prozy kurdyjskiej w Polsce. Termin: 24.10 (sobota) 17:00–17:30.

Dr hab. Jan Rybicki przybliży słuchaczom tajemnice stylometrii. Jest prawdą powszechnie mało znaną, że wystarczy policzyć częstości kilkudziesięciu najczęstszych słów w tekście, by wykryć autorstwo tekstu – szczególnie tekstu literackiego. Metody stylometrii komputerowej oparte na zwykłym liczeniu bardzo zwykłych słów pozwalają zresztą wykryć nie tylko autorstwo, lecz również inne „sygnały”: chronologię, gatunek czy rodzaj literacki. A tłumacze? Czy ich też można rozróżnić od siebie w ten sposób? Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, i o tym właśnie będzie ta prelekcja.

Temat prelekcji: Stylometria komputerowa w oryginale i przekładzie. Termin: 25.10 (niedziela) 17:00–17:30.

Na prelekcje obowiązują zapisy przez stronę Targów.