Aktualności

Organizacja Publishing Scotland oferuje granty dla wydawców z siedzibą poza Wielką Brytanią na tłumaczenie szkockich pisarzy. Grant wypłacony zostanie w funtach brytyjskich i obejmie tylko koszty tłumaczenia.
Zgłoszenia w pierwszym naborze należy składać do 28 sierpnia. Więcej informacji po angielsku na stronie:

https://www.publishingscotland.org/what-we-do/translation-fund-2/translation-fund/?fbclid=IwAR2vZEPnI5ZKKE6CCZZZeYvJcDf1uIkEs7snyeG6rqE5mW6pQ6S9dmnQB30