Aktualności


W dniach 20 -21 marca odbędzie się kurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek: „Okiem redaktora, okiem tłumacza” (on-line). Celem kursu jest przedstawienie zagadnień związanych z redagowaniem tekstów naukowych i literackich, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.

Uczestnicy będą mieli też okazję poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu. Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia. Kurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. WIĘCEJ TU