Aktualności

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin zapraszają tłumaczy literatury niemieckiej na miesięczny pobyt w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin w ramach Stypendium im. Albrechta Lemppa.
Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.
Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.
Zgłoszenia przyjmowane są obecnie do 5 marca. Należy nadesłać plan pracy oraz informację o dotychczasowych osiągnięciach.

Więcej informacji i dane kontaktowe: TUTAJ