Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury skierował list do przedstawicieli zdelegalizowanych przez władze białoruskich literackich organizacji pozarządowych takich jak Związek Białoruskich Pisarzy i białoruski PEN Club. Treść listu w języku polskim i angielskim zamieszczamy poniżej.

Warszawa, 25.08.2021

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki z Białorusi,
w ostatnich dniach dotarły do nas dramatyczne wiadomości o delegalizacji białoruskich organizacji pozarządowych, w tym Związku Białoruskich Pisarzy. Jako zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury kierujemy do Was wyrazy wsparcia i solidarności oraz zapewniamy o chęci pomocy

Zdajemy sobie sprawę ze skali represji, wobec której nasze możliwości wsparcia bledną. Wiemy jednak, jak ważne jest informowanie opinii publicznej, również w naszym kraju, o sytuacji w Białorusi, także poprzez białoruską kulturę i literaturę. Polskie samorządy oraz organizacje kulturalne tworzą przeznaczone dla białoruskich ludzi pióra rezydencje twórcze, które chociaż w skromnym stopniu mogą pozwolić na pracę artystyczną, komunikację z tutejszymi odbiorcami oraz nawiązywanie relacji w Polsce.

Prosimy Was o kontakt, gdyby ta lub inna forma pomocy była dla Was przydatna.

Jesteśmy z Wami
zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Warsaw, 25.08.2021

Dear Friends form Belarus,

In recent days we have received dramatic news about the dissolution of Belarusian non- government organisations, including the Union of Belarusian Writers. As the board of the Polish Literary Translators’ Association we wish to extend our support and solidarity and
assert our willingness to help.

We realise that our capabilities are meagre compared to the scale of the oppression. However, we know how important it is to keep the public opinion, including in our country, informed about the situation in Belarus, also through Belarusian culture and literature. Polish local governments and cultural organisations are creating literary residencies for Belarusian men and women of letters, which can at least provide some opportunity for artistic activity, communicating with the public here and establishing contacts in Poland.

Please get in touch if this or other form of help can be useful for you.

We stand with you,
the board of the Polish Literary Translators’ Association