Aktualności

„Mam przyjaciela we Frankfurcie, który wymyśla tytuły, a nawet pisze za mnie wiersze.” – Uniwersytet Śląski i Biblioteka Śląska zapraszają na promocję książki „Zbigniew Herbert, Karl Dedecius. «Kochany Karolu, Mecenasie i Ciemiężco.» Listy 1959–1994” i spotkanie z prof. Przemysławem Chojnowskim, autorem opracowania zbioru korespondencji pomiędzy genialnym poetą a wybitnym tłumaczem. Spotkanie poprowadzi dr Krystian Węgrzynek.

Opracowany przez Przemysława Chojnowskiego zbiór korespondencji obejmuje blisko 40 lat, począwszy od roku 1959. […] Jak to często bywa w korespondencji pisarzy, tak i tutaj, w listach pojawiają się sformułowania, motywy i odniesienia podobne albo identyczne w stosunku do twórczości poetyckiej, dramatycznej i eseistycznej epistolografa – a więc ważne tropy interpretacyjne. Cenne są również wynikające z korespondencji informacje na temat kompozycji poszczególnych tomów poetyckich. W końcu, fascynujące jest rozmyślanie nad złożoną sytuacją komunikacyjną ujawniającą się w listach pisarza – nad wynikającym stąd stylem tych wypowiedzi (niejednokrotnie iskrzącym się humorem i błyskotliwą inwencją) – nad rolami, w które wchodzą korespondenci, nad konwencjami dyktującymi sformułowania albo całe passusy. […] Zbiór zawiera również wiele ważnych, obszernych listów Karla Dedeciusa, którego twórczość współtworzy literaturę zarówno polską, jak i niemiecką. Poznajemy zatem tę wybitną postać, jej biografię z trudnym epizodem walki żołnierza Wehrmachtu pod Stalingradem oraz wieloletniego obozu jenieckiego w Związku Radzieckim. Jest to więc ważny przyczynek do dziejów wielorakich związków obydwu kręgów kulturowych, ale i trudnego dialogu polsko-niemieckiego, na nowo podjętego po doświadczeniach II wojny światowej.
dr hab. Tomasz Garbol

Zapraszamy 25 maja 2023 r., godz. 17.00, Biblioteka Śląska, sala Benedyktynka, plac Rady Europy 1, Katowice. Wstęp wolny!