Aktualności

W tym roku nagrodę Karla Dedeciusa, przyznawaną polskim tłumaczom i tłumaczkom literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckim tłumaczom i tłumaczkom literatury polskiej, otrzymali Urszula Poprawska i Lothar Quinkenstein.

Z sylwetkami laureatów można się zapoznać tutaj https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/nagroda-im-karla-dedeciusa-za-rok-2024-dla-urszuli-poprawskiej-i-lothara?fbclid=IwAR2J5hFS2rXn8ZmacoU6i0u2jgR8nywUDywN_4wFFsoK1kl0vE_hL4Z_WzU

Natomiast o ogłoszeniu konkursu informowaliśmy w listopadzie https://stl.org.pl/nagroda-im-karla-dedeciusa-2024-ogloszenie-konkursu/?fbclid=IwAR3xNe-a6Z5JCyO3RD0DXXhVleiSlGe4S1c0HDB8d4QaXyF8SBs6zwXw2aM