Aktualności

Fundacja Genshagen rozpisuje konkurs na udział w polsko-francusko-niemieckim programie rezydencyjnym skierowanym do autorek/autorów i tłumaczek/tłumaczy. Rezydencja odbędzie się w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia 2024 roku.

Program rezydencji oferuje autorkom/autorom i tłumaczkom/tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dla dzieci i młodzieży i in.) 10-dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy jako tandem chcą wspólnie ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen, aby podczas rezydencji pracować razem i/lub zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe. Autorki /autorzy i tłumaczki/ tłumacze z Niemiec, Francji i Polski będą w tym czasie mieszkać i pracować w Genshagen.

Cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz:

  • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
  • umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy
  • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
  • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na poziomie roboczym na temat trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, aby mieli sposobność nawiązywania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i rozbudzania wzajemnego zainteresowania krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Pałac Genshagen. Fot. Fundacja Genshagen | Rene Arnold

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 maja 2024 roku.

Więcej szczegółów na temat wymogów, sposobu aplikowania i pobytu stypendialnego: TUTAJ.