Aktualności

W niedzielę 13 października w godzinach 11:00 – 15:00 odbędzie się  Piknik Literacki w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, organizowany przez muzeum oraz Fundację Pamiętajmy o ogrodach. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem STL.

W programie:

11.00 – Otwarcie uroczystości;

11.15 – wykonanie piosenki „Pamiętajcie o ogrodach” (dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie);

11.30 – sadzenie lipy;

12.10 – spotkanie z Janem Gondowiczem, krytykiem literackim i tłumaczem oraz Justyną Czechowską, prezeską Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury;

13.10 – poczęstunek;

14.15 – koncert Teatru Promocji Poezji z Krakowa – śpiewogra na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego „Jednak mam tę nadzieję”;

15.14 – wspólne wykonanie „Czego chcesz od nas, Panie” Jana Kochanowskiego i zakończenie Pikniku Literackiego.

Więcej TU