Aktualności

Prezentujemy spotkanie z Janem Gondowiczem, które dotyczyło Słownika miejsc wyobrażonych, monumentalnego dzieła Alberto Manguela i Gianniego Guadalupiego, przełożonego na język polski przez zespół znakomitych tłumaczy: Michała Kłobukowskiego, Jolantę Kozak, Macieja Płazę, Macieja Świerkockiego, nieżyjącego już Piotra Bikonta oraz właśnie Jana Gondowicza.

Jan Gondowicz jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury: tłumaczem wyróżnionym m.in. Nagrodą „Literatury na Świecie” za przekład Ćwiczeń stylistycznych Raymonda Queneau (2006), pisarzem i eseistą, erudytą i niestrudzonym badaczem zakątków literackiej wyobraźni.    

Spotkanie w Czarnolesie odbyło się w ramach Pikniku Literackiego zorganizowanego pod patronatem STL przez Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i Fundację Pamiętamy o ogrodach

Spotkanie odbyło się 13 października 2019 roku. Rozmowę prowadziła Justyna Czechowska, Prezeska STL.