Aktualności

Wolne Lektury szukają tłumacza/tłumaczki znającego/ej język ukraiński
oraz język rosyjski, który/a w ramach współpracy wolontariackiej pomoże
uzupełnić braki w tłumaczeniu interfejsu strony WolneLektury.pl oraz
przetłumaczy ulotkę z instrukcją obsługi naszej biblioteki (około 3
strony maszynopisu + lista lektur szkolnych). Chcemy, by nasze zasoby
były dostępne również dla uczniów i uczennic z Ukrainy, którzy podejmą
niebawem naukę w polskich szkołach.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres aleksandrakopec@mdrn.pl. Prosimy o zawarcie kilku informacji o sobie i dotychczasowych projektach
tłumaczeniowych.