Aktualności

Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłaszają Program stypendialny dla twórczyń i twórców w zagrożeniu.

Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tys. złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.sdk.pl.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl.