Aktualności

29 stycznia o godzinie 16 w Teatrze Nowym w Warszawie odbędzie się spotkanie z tłumaczką Agnieszką Pudlis, na którym przedstawiony zostanie jej przekład „Księgi Dworzanina” Baldassare Castiglione. Spotkanie poprowadzi Jakub Zdzisław Lichański.

„Il libro del cortegiano” Baltassare Castiglione opublikowane w roku 1528 stało się jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych, dzieł renesansu. Jego oddziaływanie sięgnęło aż po wieki XIX i XX, i zapoczątkowało coś, co dzisiejsi badacze określają jako „proces cywilizacyjny”. Utwór ten doczekał się przekładów na kilka języków europejskich jeszcze w XVI wieku, a na gruncie kultury polskiej słynnej adaptacji Łukasza Górnickiego „Dworzanin polski”. Prezentowany tom FORUM ARTIS RHETORICAE jest monotematyczny i przynosi tłumaczenie wraz z komentarzem I księgi dzieła, natomiast w przygotowaniu do druku znajduje się całość dzieła.

Dr Agnieszka (Agnese) Pudlis – poetka i tłumaczka literatury z języków włoskiego, francuskiego i angielskiego. Poza poezją tłumaczy również francuskie i włoskie teksty historyczne i naukowe oraz włoską literaturę dawną. W roku 2009 została objęta Mecenatem Państwa, otrzymując stypendium twórcze na przekład „Il libro del Cortegiano” Baldassare Castiglione (pierwszy polski przekład tego dzieła). Spolszczyła również teksty osiemnastowiecznych teoretyków sztuki (m. in. Francesco Algarottiego). Doktoryzowała się z zakresu historii estetyki.

Jakub Zdzisław Lichański – polski historyk literatury i kultury, profesor doktor habilitowany, teoretyk i praktyk w zakresie retoryki, krytyk literacki.