Aktualności

Jest już dostępna polska wersja raportu „Tłumacze na okładki” przygotowanego przez grupę roboczą ekspertów z państw członkowskich w ramach otwartej metody koordynacji. Można się w nim zapoznać z analizą rynku tłumaczeń literackich w Europie oraz wnioskami dotyczącymi potencjalnych rozwiązań.
Eksperci uznali, że wyzwaniem dla sektora jest wprowadzenie sprawiedliwszych i lepszych warunków pracy dla tłumaczy, a jednocześnie zapewnienie ułatwionego obiegu europejskich dzieł kultury w Europie.

Cały raport jest dostępny tutaj.