Aktualności

Rezydencja przewidziana jest dla pisarzy i tłumaczy literatury estońskiej, na okres dwóch miesięcy (kwiecień–maj 2024). Program przewiduje dwumiesięczny pobyt, w tym 600 euro miesięcznie oraz pokrycie kosztów podróży do Tartu, a także okazję do udziału w życiu kulturowym Tartu, w tym podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Priva Vista ( 6–12 maja 2024).

Termin składania wniosków upływa 20 lutego.

Więcej informacji na stronie: https://tartu.kirjandus.ee/en/residency-spring-2024