Aktualności

Program rezydencyjny dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO otwiera nabór do drugiej edycji projektu. Nabór skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury polskiej na inne języki, mających na swoim koncie co najmniej jeden wydany drukiem przekład książkowy i pracujących aktualnie nad projektem przekładowym.

Poza zakwaterowaniem i zwrotem kosztów przejazdu uczestnik lub uczestniczka otrzymają także wynagrodzenie wynoszące 2 tysiące złotych brutto.

Termin zgłoszeń: do 25 lipca 2021 roku
Termin pobytu: 1-30 września 2021 roku

Projekt realizowany jest w ramach szerokiego partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unii Literackiej i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Szczegóły i regulamin można znaleźć TUTAJ.