Aktualności

23 czerwca o godz. 18.00 w krakowskim Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 odbędzie się spotkanie dwóch pisarzy a zarazem tłumaczy, z których jeden – Krzysztof Umiński – pracuje nad przekładem powieści drugiego – Sorena Gaugera. Na przykładzie konkretnego tekstu będą zastanawiać się nad współpracą między tłumaczem a autorem, relacją między oryginałem a przekładem, a także nad podobieństwami i różnicami między pracą tłumacza i pisarza.

Rozmowę poprowadzi Agata Hołobut.

Krzysztof Umiński – tłumacz literatury francuskojęzycznej i anglojęzycznej, scenarzysta filmów Kamper i Córka trenera. Tłumaczył takich autorów, jak Albert Cohen, Mark Danner, Rohinton Mistry i Arundhati Roy; przełożył też kilka francuskich komiksów. Publikował m.in. w „Bluszczu”, „Dwutygodniku” i „Nowych Książkach”. Wkrótce nakładem Wydawnictwa Marginesy ukaże się jego książka Trzy tłumaczki.

Soren Gauger to kanadyjski pisarz i tłumacz mieszkający w Polsce od dwudziestu lat. Autor książek Nie to / nie tamto, Rzeczy niewysłowione oraz zbiorów opowiadań w języku angielskim: Hymns to MillionairesQuatre Regards sur l’Enfant Jésus. Tłumaczy prozę dwudziestolecia międzywojennego oraz teksty współczesne. Na język angielski przełożył między innymi książki Witkacego, Brunona Jasieńskiego oraz Jerzego Ficowskiego. Mieszka w Krakowie.

Książka Sorena Gaugera Imitacja życia w przekładzie Krzysztofa Umińskiego ukaże się nakładem Korporacji Ha!art po wakacjach.

Agata Hołobut – absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje jako adiunkt z habilitacją w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. W kręgu jej zainteresowań mieści się przede wszystkim przekładoznawstwo oraz językoznawstwo kognitywne, pomocne w badaniach nad związkami słowa i obrazu wizualnego w poezji, komunikacji wizualnej, designie i filmie.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią liczba osób mogących wziąć udział w spotkaniu jest ograniczona. Należy pobrać wejściówki: http://bit.ly/Gauger_Uminski_wejsciowki

Rozmowa będzie transmitowana na profilu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Współorganizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

http://bit.ly/Gauger_Uminski_wejsciowki