Aktualności

Zaproszenie dla pisarzy i tłumaczy literackich

W ramach programu Rady Miasta Barcelony UNESCO – Barcelona Miasto Literatury, Tramoia rozpoczyna nabór na rezydencję pisarską w Vil-la Joana. Jest to program dla pochodzących z różnych krajów pisarzy i tłumaczy literackich, których projekty (pisarskie lub tłumaczeniowe) są związane z Barceloną. Wybrani rezydenci będą mieszkać, pracować i uczestniczyć w literackim życiu miasta przez trzy tygodnie w rezydencji Vil-la Joana, przy parku przyrody Collserola. Program obejmuje zakwaterowanie, miejsce do pracy oraz zajęcia literackie w okresie trzech tygodni pomiędzy 15 kwietnia a 7 października.

Zgłoszenia w języku angielskim, hiszpańskim lub katalońskim należy złożyć do 29 lutego 2024 roku.

Warunki https://drive.google.com/drive/folders/1DLHDS0gaJ_hJ2TwsnozP3Y_L-jnoIdKp

Rejestracja https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/221169?lang=en

FAQ https://drive.google.com/file/d/1sml1nL99jgsnPxD56yOGdbYUXYF188E9/view

Opinie byłych rezydentów https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/es/sector-libro/residencia-literaria-barcelona

Fundusze http://MOBILITY FUNDING RESOURCES /

Kontakt

residencialiteraria@bcn.cat

ENGLISH

Call for international writers and literary translators

Within the UNESCO-Barcelona City of Literature program of Barcelona City Council, Tramoia is launching the Vil·la Joana writing residency. It’s a program for international writers and literary translatorswho have projects related to the city of Barcelona. The selected residents will live and work for three weeks at the Vil·la Joana residence, in Collserola Natural Park, and enjoy the city’s literary life.The program includes accommodation, work space and literary activities over the course of three weeks.
The applications are open until February 29 2024.

CASTELLANO

Convocatoria internacional de residencias literarias en Vil·la Joana de Barcelona

Dentro del programa UNESCO-Barcelona Ciudad de la Literatura del Ayuntamiento de Barcelona, Tramoia impulsamos la residencia de escritura Vil·la Joana. Se trata de una residencia para personas que se dedican a la escritura y la traducción literaria que tengan proyectos relacionados con la ciudad de Barcelona. Los y las residentes podrán vivir y trabajar durante tres semanas en Vil·la Joana, en el Parque Natural de Collserola, a tocar de la ciudad, y gozar de la vida literaria de ésta.
El programa incluye alojamiento, espacio de trabajo y actividades literarias a lo largo de tres semanas.La convocatoria está abierta hasta el 29 de febrero de 2024.

CATALÀ

Convocatòria internacional de residències literàries a Vil·la Joana de Barcelona

Dins del programa UNESCO-Barcelona Ciutat de la Literatura de l’Ajuntament de Barcelona, Tramoia estem impulsant la residència d’escriptura Vil·la Joana. Es tracta d’una residència per a escriptor/es i traductors/es literaris/es que tinguin projectes relacionats amb la ciutat de Barcelona. Els i les residents podran viure i treballar durant tres setmanes a Vil·la Joana, a Collserola, i gaudir de la vida literària de la ciutat.

El programa inclou l’allotjament, espai de treball i activitats literàries al llarg de tres setmanes.La convocatòria és oberta fins el 29 de febrer de 2024.