Aktualności

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury rozpoczęło przyjmowanie ocen członków STL w ramach I etapu nagrody Lew Hieronima 2021 dla wydawnictwa przyjaznego tłumaczom literackim. Od 2020 roku, na wniosek członków STL, ankieta jest anonimowa. Stowarzyszenie docenia dobrych wydawców i chce ich wyróżniać. W poprzednich edycjach nagrodziliśmy Wydawnictwo Czarne (2016), wydawnictwo Książkowe Klimaty (2017) i wydawnictwo Karakter (2018), Dom Wydawniczy Rebis (2019), Dwie Siostry (2020).

Nagroda jest przyznawana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród członków STL, którzy oceniają swoich wydawców pod względem kryteriów, takich jak ogólne warunki umowy na przekład, warunki finansowe, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań, jakość opracowania redakcyjnego oraz ogólna kultura współpracy. Tłumacze oceniają wydawców, którzy opublikowali ich przekłady w roku 2020 – czyli tych, z którymi współpracowali w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, a współpraca została zakończona publikacją (zobacz regulamin). Pierwszy etap zakończy się 8 marca. Nad przebiegiem konkursu czuwa kapituła w nowym składzie: Katarzyna Okrasko, Natalia Kołaczek, Hanna Jankowska, Tomasz Gałązka, Jakub Jedliński (przewodniczący).

Celem nagrody jest propagowanie dobrych praktyk w branży wydawniczej i docenienie wydawców, którzy mimo trudnych warunków rynkowych walczą jak lew o wysokie standardy, szanują prawo autorskie i tworzą partnerskie relacje ze swoimi współpracownikami. Troska o wysoki poziom opracowania publikacji, dobra komunikacja, otwartość na negocjacje, wywiązywanie się z umów i nastawienie na budowanie stabilnych relacji to naszym zdaniem niezbędne elementy profesjonalizmu nie tylko w branży wydawniczej. Szacunek dla twórców – którymi są również tłumacze literaccy – to zarazem troska o jakość bardzo szczególnego produktu kultury, jakim jest książka.

Ankieta jest dostępna po zalogowaniu TU

Nagroda ma charakter honorowy. Jej nazwa nawiązuje do legendy o patronie tłumaczy św. Hieronimie i przyjaznym lwie, który towarzyszył mu w pustelni. Nagrodzony wydawca otrzyma statuetkę autorstwa Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom.

Uwaga! Dla wszystkich tłumaczy, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do STL, to dobry moment na podjęcie tej decyzji – osoby, które zapiszą się do Stowarzyszenia przed 8 marca, mogą wziąć udział w głosowaniu.

Członkowie mają dostęp do ankiety po zalogowaniu.