Aktualności

Międzynarodowe Biuro Wydawców Francuskich (Bureau International de l’Edition Française – BIEF) organizuje w dniach 27–29 września seminarium dla tłumaczy literatury francuskiej. Program przewiduje m.in. zapoznanie gości z aktualnymi tendencjami na francuskim rynku wydawniczym i spotkania z francuskimi wydawcami.

Międzynarodowe Biuro Wydawców Francuskich zaprasza 7 tłumaczy, tłumaczących beletrystykę i literaturę faktu z francuskiego na swój język ojczysty do udziału w seminarium dla tłumaczy literatury francuskiej.
Program ma na celu zapoznanie uczestników z rynkiem wydawniczym we Francji, wzmocnienie ich relacji z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za prawa do publikacji w j. francuskim oraz stworzenie sieci pomiędzy tłumaczami zagranicznymi z różnych krajów w celu upowszechniania tłumaczeń z j. francuskiego na całym świecie.

Pierwsza edycja tego programu obejmuje tłumaczy z następujących krajów: Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Polska, Rumunia, Serbia i Czechy.

W ramach tego wydarzenia zorganizowane będą spotkania z wydawcami na temat aktualnych tendencji na rynku wydawniczym, wsparcia tłumaczy i zawodu tłumacza we Francji oraz za granicą, odwiedziny w siedzibach wydawnictw francuskich, a także spotkania z francuskimi wydawcami.

Warunki uczestnictwa:

– dostępność w terminie 27-29 września;

– dorobek obejmujący kilka opublikowanych tłumaczeń z j. francuskiego (fiction i non-fiction);

– bardzo dobra znajomość francuskiego.

Kandydaci powinni wysłać swoje CV, list motywacyjny i listę tłumaczeń opublikowanych lub w trakcie publikacji w wydawnictwach do 1 czerwca b.r na adres k.petrovic@bief.org.

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w Paryżu od 26 do 29 września włącznie oraz 50 euro na każdy dzień na pokrycie kosztów wyżywienia.

Równocześnie w podobnym terminie Instytut Francuski organizuje wydarzenie Focus traduction (od 27 września do 1 października) w Paryżu i w Gif-sur-Yvette, gdzie w dniach od 29 września do 1 października organizowany jest festiwal Vo-Vf. Więcej informacji o tych wydarzeniach organizowanych przez Instytut francuski udzielają Marie-Charlotte Baoudour: mariecharlotte.baoudour@institutfrancais.com i Géraldine Prévot: geraldine.prevot@institutfrancais.com.