Aktualności

Podczas XX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, które odbyło się 26 sierpnia 2023 roku, naszemu stowarzyszeniu przyznano Dyplom Stulecia PTWK w uznaniu za działalność stowarzyszenia na rzecz książki i świata wydawniczego.

Równocześnie Honorową Odznakę PTWK za działalność na rzecz polskiej książki i współpracę z towarzystwem dostały trzy osoby członkowskie STL: Dorota Konowrocka-Sawa, Rafał Lisowski Jakub Jedliński.

Dziękujemy!