Aktualności

W ramach programu Tartu Miasto Literatury UNESCO ogłoszono nabór na rezydencję twórczą dla pisarzy i tłumaczy. Otwarto nabór zgłoszeń, ostatni dzień na aplikowanie to 15 lutego br.

Program skierowany jest do pisarzy zajmujących się przekładem z języka estońskiego na dowolny inny język.

Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy utworów literackich oraz tłumacze, którzy mają w dorobku co najmniej jeden opublikowany utwór przetłumaczony z języka estońskiego oraz twórcy sztuk teatralnych, którzy mają na swoim koncie przynajmniej jedną wystawioną sztukę. Wymagana jest też co najmniej średnio zaawansowana znajomość estońskiego lub angielskiego. Nie można być rezydentem w Estonii. Wybrana zostanie jedna osoba.

Więcej informacji na www.tartu.kirjandus.ee/en/residency-spring-2023.

ENG> Tartu City of Literature calls for a literary residency
17/01/2023  open to writers and translators, will take place next spring, and the deadline for applications is February 15.