Aktualności

Dziewiąta edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich odbędzie się w ramach programu TOLEDO utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung, przy wsparciu GoetheInstitut w Krakowie oraz we współpracy z Fundacją OP ENHEIM.


Organizatorzy zapraszają do składania aplikacji na udział w dziewiątej edycji Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich, które odbędą się zimą 2019 roku w Domu Oppenheimów we Wrocławiu. Warsztaty adresowane są do tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki. Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów. Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówione zostaną specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, na koniec poruszymy zasadniczą kwestię jakości artystycznego przekładu w ogóle. Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z
każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Bernhard Hartmann
Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem)

Czas trwania: od niedzieli 1 grudnia do soboty 7 grudnia 2019 roku

Miejsce: Dom Oppenheimów, Plac Solny 4, PL-50-060 Wrocław (www.openheim.org)

Opłata: Udział w warsztatach w tym nocleg i wyżywienie jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Zgłoszenia powinny zawierać:
1.Krótki życiorys wraz z listą publikacji
2.Około 3 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu (np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki)
Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki.
3.Odpowiednie strony tekstu oryginału
4.Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona)
5.Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu. Prosimy umieścić na wszystkich dokumentach nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną (w oddzielnych plikach .doc, .docx lub .pdf) na oba adresy:
Dorota Stroińska: dorota.stroinska@gmail.com
Bernhard Hartmann: bernhard.hartmann@web.de

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2019 roku