Aktualności

Rezydencja Chorwackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (CLTA) dla tłumaczy literackich i pisarzy promuje współpracę między tłumaczami i pisarzami z całego świata. 

O rezydencję mogą się ubiegać tłumacze literaccy z zagranicy, którzy przekładają literaturę chorwacką, oraz zagraniczni pisarze, chcący poznać  uroki Zagrzebia.

CLTA współpracuje z instytucjami naukowymi, katedrami filologicznymi na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych w Chorwacji, wydawcami, festiwalami i międzynarodowymi programami wymiany rezydentów. Główna część naszej rezydencji ma służyć pracy z tekstem. Inne działania obejmują dyskusje panelowe z tłumaczami i pisarzami, warsztaty i kursy mistrzowskie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu, a także gościnne występy na festiwalach literackich.

Na czas pobytu rezydenci zostaną zakwaterowani w apartamentach ulokowanych w centrum Zagrzebia i otrzymają dzienne diety w wysokości 20 euro.

Termin nadsyłania aplikacji: Cały rok, w zależności od dostępności miejsc.

Czas trwania rezydencji: Od 1 do 4 tygodni.

Opis rezydencji: Pokój z łazienką i dostępem do wspólnej kuchni. W rezydencji może przebywać od 8 do 15 rezydentów w ciągu roku, mieści się ona w centrum Zagrzebia.

Kandydaci: Tłumacze i autorzy, mający przynajmniej jedną publikację na koncie.

Działalność podczas pobytu: Rezydenci dostają zaproszenie do napisania tekstu na bloga, który zostanie opublikowany podczas pobytu albo po nim. Otrzymują także zaproszenia na spotkania literackie, publiczne odczyty i wydarzenia w miejskich bibliotekach oraz zachęcani są do dzielenia się swoją wiedzą ze studentami z chorwackich uniwersytetów.

Procedura składania wniosków: Zgłoszenia zawierające biografię, bibliografię, list motywacyjny wraz z tytułem książki, nad którą kandydat będzie pracował podczas pobytu, prosimy nadsyłać na adres: rezidencija@dhkp.hr

Uczestnicy programu rezydencji są wybierani w drodze specjalnego zaproszenia oraz otwartego naboru. W obu przypadkach decyzje są podejmowane przez Radę Programową Chorwackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i koordynatora projektu.

Strona internetowa: www.dhkp.hr

Blog rezydencji: www.rezidencija.dhkp.hr

Kontakt: Ursula Burger, Erika Koporčić Sovilj

Projekt został ufundowany przez Chorwackie Ministerstwo Kultury i Mediów.