Aktualności

Centrum Badań Przekładoznawczych UJ zaprasza do nadsyłania tekstów do tomu zbiorowego Positionalities of Translation Studies and its Scholars, który ukaże się w serii Translation, Interpreting & Transfer (TI&T) nakładem Leuven University Press.

Redaktorkami tomu są Joanna Sobesto z Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Garda Elsherif z Uniwersytetu w Moguncji. Streszczenia proponowanych prac, o objętości między 500 a 750 słów, należy przesyłać na adresy obu redaktorek: Joanny Sobesto
(joanna.sobesto@doctoral.uj.edu.pl) oraz Gardy Elsherif (elsherif@uni-mainz.de).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.