Aktualności

W dniach 19-21 maja 2022 na Wydziale Polonistyki UJ odbędzie się Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa zatytułowany Koncepcje – metodologie – działania zorganizowany przez Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki UJ, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Instytut Badań Literackich PAN. Weźmie w nim udział ponad 130 badaczek i badaczy przekładu z całego kraju oraz z ośrodków zagranicznych.Patronat honorowy nad Kongresem objęli JM Rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz JM Rektor UAM Bogumiła Kaniewska. Inauguracja odbędzie się w Auli Collegium Novum w czwartek, 19 maja o godzinie 9.30. Wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Elżbieta Tabakowska (UJ) i prof. Edward Balcerzan (UAM).Więcej informacji oraz program Kongresu można znaleźć na stronie.