Aktualności

Fundacja Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Katedrą Translatoryki i
Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz Suhrkamp Verlag ogłasza konkurs na
najlepszy przekład literacki wiersza Wisławy Szymborskiej „Śmiech”.
Wisława Szymborska w 2023 roku skończyłaby 100 lat. Z tego powodu
Fundacja zaprasza nie tylko do ożywienia twórczości poetki, ale także do
sprawdzenia własnych umiejętności translatorskich. Konkurs skierowany
jest do osób, które nie opublikowały jeszcze przekładu literackiego.
Zadanie polega na literackim przekładzie wiersza „Śmiech” Wisławy
Szymborskiej.
Warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Fundacji:
www.ub.europa-uni.de/kds.
Zgłoszenia drogą mailową na adres: anmeldung-kds@europa-uni.de
najpóźniej do 15 października 2023 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada 2023 r. z okazji 10-lecia
Fundacji Karla Dedeciusa. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz
zaproszenie do udziału w konferencji „Niektórzy lubią poezję…” lub
międzynarodowy odbiór twórczości Wisławy Szymborskiej”, które odbędą się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach w dniach 15-17 listopada 2023 r.