Aktualności

Miło nam zawiadomić, że dostępny już jest nowy, 44. zeszyt czasopisma „Przekładaniec”, w którym znajdziemy następujące teksty:

Grzegorz Czemiel, „Zadanie tłumacza” w dobie antropocenu. Dzisiejsza rola przekładu w świetle ekopoetyki i realizmu spekulatywnego

Weronika Szwebs, Barthes w Japonii, poststrukturalizm w Polsce. Uwagi o przekładzie Imperium znaków

Kamila Gęsikowska, Odżytek – zapoznany termin polskich nauk o kulturze

Marta Kaźmierczak, Krytyk przekładu myśli o obrazach (wybrane paralele poezji Leśmiana z malarstwem) 

Agnieszka Waligóra, Autor jako „własność” tłumacza? Frank O’Hara, Piotr Sommer i krytyka (przekładu) 

Alicja Pstyga, O przekładzie tekstów medialnych (prasowych) – krytycznie

Piotr de Bończa Bukowski, Petera (Piotra) Lachmanna życie w przestrzeni przekładu

„Przekładaniec” w wiosennych kolorach jest już dostępny w dobrych księgarniach naukowych i na stronie wydawcy. gdzie można nabyć zeszyt w formie papierowej albo skorzystać z plików elektronicznych w trybie Open Access. 

Zapraszamy do lektury!